Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Λογοτεχνών

Μαιάνδρου 23, 115 28 ΑΘΗΝΑ

……………………………

Επιμέλεια Ιστοσελίδας:
Πάνος Μπαλτάς
τηλ. 6940510403
logosnet@logosnet.gr