Ενεργοποίηση – ανανέωση της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Ι.Λ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14   / 19.7.2021

Η δημιουργία της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Ι.Λ. καθώς και η ετήσια συνδρομή της καλύφθηκαν από τον τέως Πρόεδρο κ. Χ. Μαρκόπουλο για τα έτη 2012 – 2020.

Στην περίοδο 2016 – 2021, λόγω της λανθασμένης επιλογής, οι ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες της Ε.Ε.Ι.Λ. παρουσιάζονταν μέσω του Facebook του τέως Προέδρου κ. Σ. Αντωνιάδη.

Από το νεοεκλεγέν Δ.Σ. αποφασίστηκε η ενεργοποίηση της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας. Κάθε ανακοίνωση σε άλλες ιστοσελίδες δεν απηχούν την Ε.Ε.Ι.Λ.

Ευχαριστίες στον νυν Πρόεδρο κ. Α. Καβάγια για την όλη συνεισφορά του.

 

      -Ο-                                                                                                                    -Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΚΑΒΑΓΙΑΣ                                                                                              Σ. ΧΑΝΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ