Σχετικά με την εγγραφή νέων μελών στην Ε.Ε.Ι.Λ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11

Εγγραφή νέων μελών Ε.Ε.Ι.Λ.

Κατά την περίοδο 2015 – 2021 παρατηρήθηκαν τα εξής όσων αφορά την εγγραφή νέων μελών.

  1. Προτείνονταν ως μέλη μη λογοτέχνες ιατροί.
  2. Προτείνονταν ιατροί χωρίς να υποβάλουν αίτηση στο Δ.Σ.
  3. Προτείνονταν μέλη χωρίς να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή.
  4. Προτείνονταν μέλη τα οποία κατέβαλαν την συνδρομή χωρίς αίτηση.

Για όλους αυτούς τους λόγους δημιουργείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Α. Καβάγια, τον Γ. Γραμματέα Σ. Χαντζησαλάτα, τον ταμία Χ. Τοκατλίδη και το μέλος  Γ. Γκόνη που θα ελέγχουν τις ανωτέρω περιπτώσεις εγγραφής μελών και θα αποφασίζουν εάν αυτά τα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του καταστατικού της Ε.Ε.Ι.Λ. Από τούδε και στο εξής, οι αιτήσεις των υποψηφίων νέων μελών θα υποβάλλονται στην έδρα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Μαιάνδρου 23 Ιλίσια, Τ.Κ. 11528, όπου εδρεύει η Ε.Ε.Ι.Λ.

 

      -Ο-                                                                                                                    -Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΚΑΒΑΓΙΑΣ                                                                                              Σ. ΧΑΝΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ