Απολογισμός και Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Λ. (2018 – 2021)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ε.Ι.Λ.
(περιόδου 2018 – 2021)

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 4 / 12.7.2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Ε.Ε.Ι.Λ αρμόδιος για την παρουσίαση του απολογισμού είναι ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Δοθέντoς ότι ο πρόεδρος κ. Στ. Αντωνιάδης παραιτήθηκε την 28/06/2021 ανακοινώνουμε
προς ενημέρωση , μόνον τις δραστηριότητες της Ε.Ε.Ι.Λ στο ως άνω χρονικό διάστημα.

Πραγματοποιήθηκαν δυο συνέδρια χωρίς θεματολογική ενότητα :
1. Στο μεγάλο Αμφιθέατρο του ΝΙΜΤΣ 18/11/2018
2. Στην Αίθουσα « Αιγαίο » του ξενοδοχείου Στράτος Βασιλικός 01/12/2019

Εκδόθηκαν τρία τεύχη Κασταλίας Ν. 169, 170, 171. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την
έκδοση των τευχών καθώς και για την επιλογή κειμένων ήταν ο Πρόεδρος Στ. Αντωνιάδης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αφορά την περίοδο 06/01/2018 – 30/12/2020
ΕΣΟΔΑ : 4520€ ( Συμπεριλαμβάνεται και η δωρεά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.)
ΕΞΟΔΑ : 4028,28 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ : 492 €