Διαδικαστικά για τις εκλογές στις 14 Ιουλίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 30/6/2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3 / 6.7.2021

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως στις 30/06/2021 την γραμματειακή υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας της 14/07/2021 ανέλαβε ο Dr .Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας.

Επίσης, αποφασίστηκε Νομικός σύμβουλος της Ε.Ε.Ι.Λ να είναι ο Δικηγόρος κ. Αντώνιος Φούσσας ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Τα μέλη της Εταιρείας που ανέλαβαν την αναγέννησή της, ευχαριστούν θερμά τον κ. Φούσσα γι’ αυτήν την μεγάλη προσφορά του.