Διαδικαστικά για τις εκλογές στις 14 Ιουλίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 30/6/2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3 / 6.7.2021

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως στις 30/06/2021 την γραμματειακή υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας της 14/7/2021 ανέλαβε ο Dr. Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας.