Εκλογές για νέο Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Λ. στις 14 Ιουλίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Ι.Λ.
ΑΘΗΝΑ, 1/7/2021
Στις 23/6/2021 συγκλήθηκε βάσει του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Ε.Ι.Λ. έκτακτο Δ.Σ. από τον Γ. Γραμματέα Α. Καβάγια ο οποίος παρουσίασε το σοβαρό πρόβλημα της άμεσης διενέργειας εκλογών (η διενέργεια εκλογών έπρεπε να έχει διεξαχθεί μέχρι τις 18/3/2021) καθώς η χορηγηθήσα από την πολιτεία παράταση λειτουργίας του Δ.Σ. έληγε 30/6/2021 εκ του νόμου παράτασης της θητείας των οργάνων διοίκησης των Σωματείων λόγω κορωνοϊού [αρ. 90 του Ν.4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48/31.3.2021)].

Υπήρξε απαρτία των μελών, απουσίαζε ο πρόεδρος Σ. Αντωνιάδης. Προήδρευσε η αντιπρόεδρος Α. Κοίδου. Ο Γ. Γραμματέας ενημέρωσε τ α παρόντα μέλη του Δ.Σ. ότι οι εκλογές δύνανται να διεξαχθούν το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Ιουλίου 2021 στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

Στις 28/6/2021 πραγματοποιήθηκε η τελευταία προβλεπόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. παρόντος και του προέδρου Στ. Αντωνιάδη. Κατά πλειοψηφίαν αποφασίστηκε όπως διενεργηθούν εκλογές στις 14/7/2021. Ο πρόεδρος διαφωνήσας παραιτήθηκε.

Στις 30/6/2021 πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση βάσει του άρθρου 12 του καταστατικού της Ε.Ε.Ι.Λ. μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρόντες ήταν 23 μέλη τα οποία υπερκάλυπταν το απαιτούμενο από το άρθρο 13 1/5 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έως τις 31/12/2019. (Το 2020 δεν διενεργήθηκε καμία εκδήλωση λόγω πανδημίας.) Η απόφαση της διενέργειας εκλογών επικροτήθηκε από τους επίτιμους Προέδρους της Ε.Ε.Ι.Λ. Χρ. Μαρκόπουλο, Γερ. Ρηγάτο και Αρ. Χαραλαμπάκη καθώς και από 20 μέλη.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 14/7/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 15:00 στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών όπου έχει την έδρα της η Ε.Ε.Ι.Λ. από τον Οκτώβριο του 2018 (Μαιάνδρου 23 και Δ. Αιγινήτου, 1ος Όροφος).

Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ., για το πειθαρχικό συμβούλιο, για την εξελεγκτική επιτροπή να κατατεθούν στον Γ. Γραμματέα Α. Καβάγια έως 5/7/2021.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6932466509