Υποβολή υποψηφιοτήτων για το ΔΣ της Ε.Ε.Ι.Λ.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων για το ΔΣ πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και την 15η Μαΐου 2024, ώστε να καταρτισθεί έγκαιρα το σχετικό ψηφοδέλτιο. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων δύναται να συντελεστεί είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή, είτε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 

Τηλέφωνα

Αντώνης Καβάγιας   6932 466 509

Νίκος Μαρκέας        6975 856 940

Χάρης Τοκατλίδης    6945 171 766

Διεύθυνση επιστολής

Προς Αντώνη Καβάγια

Παπαδιαμαντοπούλου 65

Αθήνα, ΤΚ 115 28

Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Αντώνης Καβάγιας     antonis.kavagias@gmail.com

Νίκος Μαρκέας          markeasn@otenet.gr

                                                                       Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

                                                           Αντώνης Καβάγιας                           Νίκος Μαρκέας