Διενέργεια εκλογών

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ της Ε.Ε.Ι.Λ. θα διεξαχθούν την 29η Μαΐου 2024 στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, στην οδό Μαιάνδρου 23, στα Ιλίσια, μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, στις ώρες από 12.00΄ έως 16.00΄ μ.μ.

                                                                       Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

                                                           Αντώνης Καβάγιας                           Νίκος Μαρκέας