Έδρα της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών

Μετά από πρόταση του Προέδρου Αντώνη Καβάγια, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα λοιπά μέλη του ΔΣ, η μόνιμη έδρα της Ε.Ε.Ι.Λ. είναι από τον Οκτώβριο του 2021 τα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών στην οδό Μαιάνδρου 23, στα Ιλίσια, όπου υφίσταται θυρίδα αλληλογραφίας της Ε.Ε.Ι.Λ.

                                                                       Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

                                                           Αντώνης Καβάγιας                           Νίκος Μαρκέας