Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Ι.Λ.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Ε.Ε.Ι.Λ., η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση απαιτεί, για να υπάρξει απαρτία, τη συμμετοχή του ενός τρίτου (1/3) των ταμειακώς εντάξει μελών. Ορίζεται ως ημερομηνία διενέργειας της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Τετάρτη 15 Μαΐου στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, στην οδό Μαιάνδρου 23, Ιλίσια, στις ώρες από 10.00΄ έως 12.00΄ π.μ. 

Επί ελλείψεως απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, η τακτική Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από 8 ημέρες. Απαιτείται το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακώς εντάξει μελών. Ως εκ τούτου, ορίζεται ως ημερομηνία της επαναληπτικής (και τελικής) τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Τετάρτη 29 Μαίου, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών) στις ώρες από 10.00΄ έως 12.00΄ π.μ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα υποβληθούν εγγράφως προς τα συμμετέχοντα μέλη, ο απολογισμός των όσων έχει πράξει το ΔΣ κατά τα έτη της θητείας του 2021-2024, καθώς και ο απολογισμός της διαχείρισης των οικονομικών από τον ταμία Χάρη Τοκατλίδη.

                                                                       Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

                                                           Αντώνης Καβάγιας                           Νίκος Μαρκέας