Κοπή Πίτας της Εταιρείας Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών, στις 10 Φεβρουαρίου 2024, 10.00, στο Ξενοδοχείο «Στράτος Βασιλικός» (Αθήνα)

Πρόσκληση για την κοπή της πίτας
Εταιρείας Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών

Στην αυγή του νέου έτους 2024
καλούμε τα μέλη της Εταιρείας και τους φίλους τους
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024
ώρα 10η πρωινή
στο Ξενοδοχείο «Στράτος Βασιλικός»
Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα
στην αίθουσα Μύρινα

Θα ακολουθήσει διάλεξη με θέμα
Ιατρική και Λογοτεχνία

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος        Γεν. Γραμματέας
Αντ. Καβάγιας    Νίκος Μαρκέας