Πρόσκληση για επανενεργοποίηση μελών

Καθίσταται γνωστό στα αξιότιμα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών ότι από 31/1/2016 έως 1/12/2019 υποβλήθηκαν 78 αιτήσεις εγγραφής νέων μελών. Εγκρίθηκαν εβδομήντα (70).

Εξ αυτών, τα έξι (6) ονομάστηκαν πάρεδρα μέλη:

  1. Δημόπουλος Στέφανος
  2. Χατζής Αναστάσιος
  3. πατήρ Δαμιανός Τρίκος
  4. Ιατράκης Γεώργιος
  5. Διονυσοπούλου Ελισάβετ
  6. Καραμπερόπουλος Δημήτριος

και τρία (3) αντεπιστέλλοντα μέλη:

  1. Νέστορος Ιωάννης
  2. Καβαρνού Γαρυφαλλιά
  3. Παπαβασιλείου Βάσω

Κατά τη διάρκεια του 2020 και στο α΄ εξάμηνο του 2021 δεν έγινε καμιά συνεδρίαση Δ. Σ., αλλά υποβλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον τ. Πρόεδρο Στέλιο Αντωνιάδη ένδεκα (11) αιτήσεις, οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί ακόμα.

Καλούμε τα νέα μέλη που υπέβαλαν αιτήσεις στο χρονικό διάστημα από 31/1/2016 έως 1/12/2020 και με την προϋπόθεση ότι όντως εγκρίθηκαν, να ενημερώσουν τον γενικό γραμματέα Νίκο Μαρκέα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (markeasn@otenet.gr) ή τηλεφωνικά (6975 856 940) εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με την Εταιρεία. 

Η Ε.Ε.Ι.Λ. χρειάζεται την ενεργό συμμετοχή όλων μας, σε κάθε επίπεδο. Τα ελληνικά γράμματα την προσδοκούν και την αναμένουν.