Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Λ.

Δελτίο Τύπου

Σήμερα 13 Μαΐου 2022, συνήλθε το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών (Ε.Ε.Ι.Λ.) εν απαρτία και έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

  1. Βάσει του άρθρου 9 του καταστατικού της Ε.Ε.Ι.Λ., «μέλος του Δ.Σ., το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα σε πέντε συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται πως έδωσε παραίτησιν». Ο Γενικός Γραμματέας Σπυρίδων Χαντζησαλάτας, παρά τις προσκλήσεις που εστάλησαν προς αυτόν μέσω e-mail για συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. στις 28/12/2021, 14/01/2022, 18/02/2022, 01/04/2022 και 13/05/2022, απουσίαζε. Ουδεμία δε επικοινωνία είχε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ως όφειλε, δια να εξηγήσει τα αίτια της απουσίας του. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Σπυρίδων Χαντζησαλάτας έθεσε εαυτόν εκτός Δ.Σ.
  2. Βάσει του άρθρου 9 του καταστατικού της Ε.Ε.Ι.Λ., «κάθε μέλος που αποχωρεί, αναπληρώνεται από τους αναπληρωματικούς κατά σειρά επιτυχίας των». Μετά τις συμπληρωματικές εκλογές της 09/12/2021, εξελέγη αναπληρωματικό μέλος ο Νίκος-Οχανές Μικιρδιτσιάν, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος Σπυρίδωνος Χαντζησαλάτα.
  3. Το Δ.Σ., μετά την είσοδο του Ν. Μικιρδιτσιάν, ανασυντάσσεται ως εξής: 

Πρόεδρος: Αντώνης Καβάγιας

Αντιπρόεδρος: Σοφία Ελευθερίου – Γκαρή

Γεν. Γραμματέας: Νίκος Μαρκέας

Ταμίας: Χάρης Τοκατλίδης

Έφορος: Νίκος – Οχανές Μικιρδιτσιάν

Σύμβουλοι: Μαρία Αρβανίτη – Σωτηροπούλου

Μαρία Μάνδυλα – Κουσουνή

Ο Νίκος Μαρκέας, κατόπιν δικής του πρόθεσης, διατηρεί τη θέση του αρχισυντάκτη στο λογοτεχνικό περιοδικό της Εταιρείας, με την επωνυμία ΚΑΣΤΑΛΙΑ.

Ο Χάρης Τοκατλίδης έκανε οικονομικό απολογισμό και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. αναφορικά με τη διάθεση του επετειακού τεύχους της ΚΑΣΤΑΛΙΑ σε εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Λ.

       Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

  Αντώνης Καβάγιας                                                                                   Νίκος Μαρκέας