Εκλογές προς πλήρωση μιας (1) κενής θέσης στο ΔΣ της Ε.Ε.Ι.Λ. (9 Δεκεμβρίου 2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2021

Αγαπητοί συνάδελφοι, Μέλη της Ε.Ε.Ι.Λ.,

Θα διενεργηθούν εκλογές προς πλήρωση μιας (1) κενής θέσεως στο ΔΣ της Ε.Ε.Ι.Λ. την Πέμπτη 9η
Δεκεμβρίου 2021 στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Μαιάνδρου 23 (1ος όρ.), Ιλίσια
(Αθήνα) κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας για το κοινό (10:00 – 14:00)

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στο e mail
drsgkh@hotmail.com του Γ. Γραμματέα Σπυρίδωνα Γ.Κ. Χαντζησαλάτα.

Δια τους υποψηφίους ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και στις εκλογές της 30ης Ιουνίου
2021, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 4 και 7 του καταστατικού της Ε.Ε.Ι.Λ.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι «ιατρός ΄Ελλην έχων δημοσιεύσει αξιόλογα έργα εις πεζόν ή ποίησιν
ή μελέτες», επίσης να είναι «τακτικό μέλος του Σωματείου πριν ένα χρόνο» και «να έχει εκπληρώσει
όλες τις ταμειακές υποχρεώσεις του».

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μελών θα γίνονται δεκτές έως την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021.

Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων θα τεθούν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Εάν υπάρχουν υποψήφιοι περισσότεροι του ενός ο πλειοψηφήσας θα εκλεγεί τακτικό μέλος του ΔΣ, οι
δε επόμενοι αναπληρωματικά μέλη.

Ο Γ. Γραμματέας
Σπυρίδων Γ.Κ. Χαντζησαλάτας