Ανασύσταση του ΔΣ της ΕΕΙΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2021

Λόγω παραιτήσεως των δύο μελών του ΔΣ κ. Αριστείδη Διαμαντή και κ. Γεωργίου Γκόνη την 02.11.2021 προέβημεν στη σύσταση του νέου ΔΣ το οποίο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αντώνης Καβάγιας.
Αντιπρόεδρος: Σοφία Ελευθερίου – Γκαρή
Γ.Γραμματέας: Σπυρίδων Γ.Κ. Χαντζησαλάτας
Ταμίας: Χάρης Τοκατίδης
Σύμβουλοι: Μαρία Μάνδυλα – Κουσούνη
                      Μαρία Αρβανίτη – Σωτηροπούλου

Ο                                                                                      Ο

Πρόεδρος                                                               Γενικός Γραμματέας

Α. Καβάγιας                                                           Σ.Γ.Κ. Χαντζησαλάτας