Απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου: Διαγραφή του Σ. Αντωνιάδη από μέλους της Ε.Ε.Ι.Λ.

ΑΡ. ΠΡ. 20 / 19-8-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Ε.Ι.Λ.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ι.Λ. λαμβάνοντας υπ’όψιν τα εξής :

α) Την από 28/06/2021 παραίτηση του κ. Σ. Αντωνιάδη από προέδρου Δ.Σ της Ε.Ε.Ι.Λ.

β) Την από 30/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως προκηρύξεως εκλογών για ( 14/07/2021).

γ) την ανακοίνωση του κ. Σ. Αντωνιάδη στο διαδίκτυο 16/07/2021 ώρα 15:36 της ιδρύσεως « Συλλόγου Ιατρών , Φίλων, Λόγου, της Τέχνης και της Μουσικής » .

δ) Την κλήση σε απολογία του κ. Σ. Αντωνιάδη από το νεοσυσταθέν Πειθαρχικό Συμβούλιο 30/07/2021.

ε) Την από 12/08/2021 απάντηση του κ. Σ. Αντωνιάδη στην ως άνω κλήση με ταυτόχρονη παραίτησή του από μέλος της Ε.Ε.Ι.Λ.

Αποφάσισε χωρίς να ενταφιάσει τις κατηγορίες που εμπεριέχονται στην κλήση προς απολογία τα εξής :

1) Να μην απαντήσει « motamo » στα όσα περιλαμβάνονται στην απάντηση του κ. Σ. Αντωνιάδη ώστε αφ’ενός να συμβάλλει στην εκτόνωση της κρίσης και αφ’ετέρου στην ομαλή πορεία της Ε.Ε.Ι.Λ.

2) Να διαγράψει από μέλους της Ε.Ε.Ι.Λ τον κ. Σ. Αντωνιάδη σύμφωνα και με την επιθυμία του που διατυπώθηκε με κατηγορηματικό τρόπο στην από 12/08/2021 επιστολή του προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ευελπιστεί ότι δεν θα συνεχιστεί η διαμάχη από την πλευρά του κ. Σ. Αντωνιάδη καθ’όσον έλαβε την βεβαίωση των εγκαλλούντων αυτών μελών της Ε.Ε.Ι.Λ ότι δεν επιθυμούν πλέον τη συνέχεια της διαδικασίας.

Ο Προεδρεύων Πειθαρχικού Συμβουλίου

Επίτιμος Πρόεδρος Ε.Ε.Ι.Λ : Καθ.Γ. Ρηγάτος

Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ

Πρόεδρος: Α. Καβάγιας

Γ. Γραμματέας & Γραμματέας Πειθαρχικού : Σ.Χαντζησαλάτας

Τα αιρετά μέλη: Γ. Πασπαλιάρη, Ε. Σερέτη

Τιμής Ένεκεν: Το μέλος Μ. Δελησάββας

Ο Νομικός Σύμβουλος Ε.Ε.Ι.Λ.: Α. Φούσσας  

Κοιν: κ. Σ. Αντωνιάδη και Δ.Σ Ε.Ε.Ι.Λ.

 

 

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε αντίγραφο του κατηγορητηρίου