Κλήση προς απολογία του Σ. Αντωνιάδη

ΑΡ. ΠΡ. 17 / 3-8-2021

ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

 Αξιότιμε κ. Σ. Αντωνιάδη,

Σας γνωρίζουμε ότι στις 2/8/2021 διαβιβάστηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ι.Λ. επιστολή (κατηγορητήριο) εναντίον σας.

Το κατηγορητήριο αφορά παραπτώματα τα οποία διαπράξατε κατά την διάρκεια της θητείας σας (2018 – 2021 ).

Τα παραπτώματα για τα οποία εγκαλείσθε είναι:

  1. Άρνηση υπογραφής εγγράφων της εταιρείας.
  2. Απείθια κατά αποφάσεων του Δ.Σ.
  3. Προσβολή μελών Δ.Σ.
  4. Εγγραφή μελών μη πληρούντων τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
  5. Αυταρχική διακυβέρνηση.

Επειδή για να αποφανθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο εάν τα αναφερόμενα παραπτώματα εμπίπτουν στα όσα προβλέπει το άρθρο 10 του καταστατικού, πρέπει να έχουμε την έγγραφη απολογία σας δεόντως υπογεγραμμένη. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 7 του καταστατικού « η προς απολογίαν προθεσμία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα των 5 ή μεγαλύτερη των 10 ημερών από της εκδόσεως της κλήσεως.»

Ο Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Dr. Σπυρίδων Γ. Κ. Χαντζησαλάτας

 

 

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε αντίγραφο του κατηγορητηρίου