Επανασύνδεση με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιατρών Λογοτεχνών (UMEM)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15  / 2.8.2021

Με απόφαση του προέδρου της Ε.Ε.Ι.Λ.  Α. Καβάγια ανατίθεται στην αντιπρόεδρο κα. Σοφία Γκαρή η ενεργοποίηση του άρθρου 21 που αφορά την σύσφιξη των σχέσεων της Ελληνικής Εταιρεία Ιατρών Λογοτεχνών με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιατρών Λογοτεχνών (UMEM) η οποία είχε διακοπεί κατά τα έτη 2015 – 2021.

      -Ο-                                                                                                                    -Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΚΑΒΑΓΙΑΣ                                                                                              Σ. ΧΑΝΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ